Project Description

სიმაღლე – 68.90მმ.   

ძირის  დიამეტრი – 48.50მმ

თავსახურის დიამეტრი – 59,40მმ

ჭიქის კედლის სისქე – 1,30მმ

 

შეფუთვა მუყაოს ყუთებში:

ინდივიდუალურ შეფუთვაში სტერილური – 300ც.

100მლ. კონტ. არასტეილური – 440ც.